Tràmits

Hi ha diferents serveis que ofereixen informació i atenció a persones amb capacitats diverses:
La valoració oficial de la discapacitat  per part de l’organisme competent és la porta d’accés a la cartera de prestacions, recursos i serveis adreçats a les persones amb capacitats diverses.
El reconeixement d’un grau de discapacitat igual o superior al 33% facilita, en el cas que també s’acompleixin els requisits corresponents, sol·licitar els següents  carnets:
Les persones amb discapacitat que tinguin una valoració del seu grau de  dependència, poden accedir als serveis i prestacions de suport a l’autonomia que marca la normativa.
En el cas que una persona no es pugui desplaçar fora de casa i hagi de renovar el seu DNI, pot sol·licitar fer el tràmit a domicili.

IMSD

L'Institut Municipal de Serveis als Discapacitats (IMSD) és un organisme autònom local constituït per l’Ajuntament de Mollet del Vallès, que té per objectius la promoció i prestació de serveis a les persones amb discapacitat, el tractament multidisciplinari de les seves capacitats, l’assessorament a les seves famílies i la integració social i laboral de les persones amb discapacitat intel·lectual.
Més informació: IMSD

Centre d'Atenció a la Discapacitat (CAD)

És el servei encarregat de la informació, valoració i orientació de persones (infants i adults) amb discapacitat. Entre altres, atorga el certificat amb el reconeixement del grau de discapacitat..
Més informació: CAD Badalona

Valoració de la discapacitat

És la valoració oficial del grau de discapacitat que fan els equips competents, els CAD (Centre d'Atenció a la Discapacitat). Facilita l'accés a diversos serveis, programes i prestacions...
On es tramita? Al Servei de Valoració i Orientació a Persones amb Discapacitat del CAD Badalona.
Més informació:
Sol·licitud de reconeixement o revisió del grau de la discapacitat

Carnet de família nombrosa

És un document que acredita les unitats familiars que tenen 3 o més fills/es, o 2 si un d'ells és una persona amb discapacitat. Dóna accés a diferents avantatges.
On es tramita? Oficina d'Afers Socials i Famílies de Mollet
Més informació:
Títol de família nombrosa

Carnet de família monoparental

És un document que reconeix la situació d'aquelles famílies formades per un o més fills/es menors de 21 anys, o menors de 26 anys si estudien, conviuen i depenen econòmicament d'una sola persona. En el cas de persones amb discapacitat no hi ha límit d'edat sempre que convisquin amb la família.
On es tramita? Oficina d'Afers Socials i Famílies de Mollet
Més informació:
Títol de família monoparental

Sol.licitud i reconeixement de la dependència

El reconeixement oficial de la situació de dependència en algun dels graus establerts és un requisit bàsic per accedir a les prestacions econòmiques i de serveis socials reconegudes per la Llei 39/2006, més coneguda com a Llei de Dependència. En aquest sentit, la Llei reconeix tres graus de dependència: I, II i III.
On es tramita? Oficina d'Afers Socials i Famílies de Mollet
Més informació:
Títol de família monoparental

Tramitació del DNI des de casa

És un servei del Cos Nacional de Policia. Realitza les noves tramitacions o renovacions del DNI a domicili a totes aquelles persones amb una malaltia o discapacitat que els comporti greus problemes de mobilitat.
On es tramita? Oficina d'expedició de Granollers / Oficina d'expedició de Montcada
Més informació:
Tramitació del DNI en cas d'impossibilitat de desplaçament