Centre Ocupacional del Bosc

Xarxes Socials:


El Centre Ocupacional del Bosc atén a persones amb discapacitat intel·lectual, a partir de 18 anys que un cop acabat el període de formació escolar i prèvia valoració dels Equips de valoració i orientació, no poden incorporar-se en el sistema productiu d’un Centre especial de Treball.

Oferim el Servei de Teràpia Ocupacional (STO), i el Servei Ocupacional d’Inserció (SOI).

El Servei de Teràpia Ocupacional STO, és l’alternativa des de l’àmbit dels Serveis Socials, a la integració laboral d’aquelles persones que no poden incorporar-se al sistema ordinari de treball, ni a un Centre Especial de Treball perquè no assoleixen un nivell de capacitat productiva suficient, i per tant, no poden establir una relació laboral.

La finalitat primordial és aconseguir la màxima integració social de les persones que tenim ateses:

 • Recerca d’ocupació terapèutica: Aconseguir ocupacions adequades i adients a la finalitat terapèutica
 • Creació d’ocupació terapèutica: Dissenyar tasques organitzades i adients a la finalitat terapèutica
 • Drets socials dels usuaris de serveis socials: Establir contractes de serveis
 • Autonomia personal i social: Promoure activitats que ajudin al manteniment o millora de les habilitats personals i socials.
 • Xarxes socials de suport: Facilitar la màxima integració en l’àmbit familiar i cívic

Aquest servei (STO) està organitzat segons marca la normativa dels Centres Ocupacionals de Catalunya. Les activitats diàries estan distribuïdes, per igual d’un 50 % de dedicació, entre activitats d’Ajustament personal i activitats d’ Ocupació terapèutica.

El Servei Ocupacional d’Inserció SOI, és l’alternativa des de l’àmbit dels Serveis Socials, a la integració laboral d’aquelles persones amb discapacitat intel·lectual  que, tenint capacitat productiva suficient, no aconsegueixen trobar un lloc de treball davant la precarietat del mercat laboral, o que per diferents motius no desitgen un contracte laboral.

La finalitat primordial és aconseguir la màxima integració laboral i social de les persones que tenim ateses:

 • Recerca d’activitats pre-laborals: Activitats adients i adequades a la finalitat formativa o de manteniment d’hàbits laborals
 • Creació d’ocupació: Dissenyar tasques ergonòmiques adaptades a les necessitats i habilitats de la persona.
 • Drets socials de l’usuari: Establir contractes de serveis.
 • Autonomia personal i social: Promoure activitats que ajudin a l’establiment o millora de les habilitats personals i socials.
 • Gestió de recursos formatius: Assegurar l’adaptació d’aquestes persones al seu entorn laboral i social.
 • Suport en l’establiment de relacions socials: Facilitar l’adaptació d’aquestes persones al seu entorn cívic.

Aquest servei (SOI) està organitzat segons marca la normativa dels Centres Ocupacionals de Catalunya. Les activitats diàries estan distribuïdes, per igual d’un 50 % de dedicació, entre activitats d’Ajustament personal i social i activitats pre-laborals.

Dos dels projectes principals del nostre centre són i on hi participen gairebé la totalitat dels nostres usuaris són:

 • Projecte de dones d’aigua
 • Projecte de pastisseria


Contacte:

CO del Bosc
c. Lluís Millet 7
08100 Mollet del Vallès
t. 93 570 45 24
mdelbosc@molletvalles.cat

El Centre Ocupacional del Bosc a Internet: