CO del Bosc

Centre Ocupacional del Bosc


Xarxes Socials:


El Centre Ocupacional del Bosc atén a persones amb discapacitat psíquica, a partir de 18 anys que un cop acabat el període de formació escolar i prèvia valoració dels Equips de valoració i orientació, no poden incorporar-se en el sistema productiu d’un Centre especial de Treball.

Oferim el Servei de Teràpia Ocupacional, STO, i el Servei Ocupacional d’Inserció, SOI.

El Servei de Teràpia Ocupacional, STO, és l’alternativa des de l’àmbit dels Serveis Socials, a la integració laboral d’aquelles persones que no poden incorporar-se al sistema ordinari de treball, ni a un Centre Especial de Treball, perquè no assoleixen un nivell de capacitat productiva suficient, i per tant, no poden establir una relació laboral. La finalitat primordial és aconseguir la màxima integració social de les persones que tenim ateses, cal:

 • Recerca d’ocupació terapèutica:Aconseguir ocupacions adequades i adients a la finalitat terapèutica
 • Creació d’ocupació terapèutica:Dissenyar tasques organitzades i adients a la finalitat terapèutica
 • Drets socials dels usuaris de serveis socials:Establir contractes de serveis
 • Autonomia personal i social:Promoure activitats que ajudin al manteniment o millora de les habilitats personals i socials.
 • Xarxes socials de suport:Facilitar la màxima integració en l’àmbit familiar i cívic

El Servei Ocupacional d’Inserció, SOI, és l’alternativa des de l’àmbit dels Serveis Socials, a la integració laboral d’aquelles persones amb disminució psíquica que, tenint capacitat productiva suficient, no aconsegueixen trobar un lloc de treball davant la precarietat del mercat laboral, o que per diferents motius no desitgen un contracte laboral,cal:

 • Recerca d’activitats pre-laborals:Activitats adients i adequades a la finalitat formativa o de manteniment d’hàbits laborals
 • Creació d’Ocupació:Dissenyar tasques ergonòmiques adaptades a les necessitats i habilitats de la persona.
 • Drets socials de l’usuari:Establir contractes de serveis.
 • Autonomia personal i social:Promoure activitats que ajudin a l’establiment o millora de les habilitats personals i socials.
 • Gestió de recursos formatius:Assegurar l’adaptació d’aquestes persones al seu entorn laboral i social.
 • Suport en l’establiment de relacions socials:Facilitar l’adaptació d’aquestes persones al seu entorn cívic.

Contacte:

CO del Bosc
c. Lluís Millet 7
08100 Mollet del Vallès
t. 93 570 45 24
mdelbosc@molletvalles.cat

El Centre Ocupacional del Bosc a Internet: