Escola d’Educació Especial Can Vila

Can Vila és una escola d’educació especial d’àmbit comarcal que acull nens i nenes amb discapacitat intel·lectual, fet que fa necessari una atenció en un centre que disposi dels recursos específics i necessaris per la seva atenció.

L’objectiu és que els alumnes aconsegueixin la màxima autonomia en tots els aspectes, tant personal, social, com educativa. La finalitat és desenvolupar al màxim les seves capacitats per tal d’aconseguir la plena integració a la societat.

Les edats dels nostres alumnes van des dels 3 fins els 21 anys.

Som una escola d’educació especial en la que s’atenen alumnes amb discapacitat intel·lectual (reconeguts pel CAD corresponent i amb un mínim del 33% de discapacitat) amb diferents patologies associades.

L’agrupació es fa en quatre departaments:

  • Atenció i educació integral
  • Primària (primer i segon cicle)
  • Secundària
  • Transició a la Vida Adulta
  • Habilitats bàsiques i d’interacció amb l’entorn
  • Aula integral de suport (AIS)


L’Escola Can Vila a Internet