Can Vila

Escola d’Educació Especial Can Vila

Can Vila és una escola d’educació especial d’àmbit comarcal que acull nens i nenes amb retard mental, fet que fa necessari una atenció en un centre que disposi dels recursos específics i necessaris per la seva atenció.

L’objectiu és que els alumnes aconsegueixin la màxima autonomia en tots els aspectes, tant personal, social, com educativa. La finalitat és desenvolupar al màxim les seves capacitats per tal d’aconseguir la plena integració a la societat.

Les edats dels nostres alumnes van des dels 3 fins els 18 anys.

Som una escola d’educació especial en la que s’atenen alumnes deficients psíquics (reconeguts pel CAD corresponent i amb un mínim del 33% de disminució) amb diferents patologies associades.

En l’actualitat hi ha 19 grups. L’agrupació es fa en quatre línies:

  • Atenció i educació integral
  • Primària (Cicles inicial, mitjà i superior)
  • Secundària
  • Habilitats bàsiques i d’interacció amb l’entorn

L’Escola Can Vila a Internet