Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç

El CDIAP MOLLET es defineix com un equip multidisciplinar format per diferents professionals que atenen nens i nenes tant pel que fa al camp de la salut física com la mental de l’infant entre els 0 i 6 anys, en relació al seu desenvolupament i les dificultats que puguin sorgir en aquest procés.

Es fan un conjunt d’intervencions adreçades a la població infantil, a la seva família i al seu entorn, amb la finalitat de:

 1. Identificar al més aviat possible les dificultats transitòries o permanents que puguin afectar el desenvolupament dels infants durant aquest període de la vida,
 2. Detectar els factors de risc que puguin acabar afectant-lo per tal de modificar-los o eliminar-los, i
 3. Fer viable el tractament precoç ajustat a les necessitats detectades.

Les derivacions al nostre centre es fan a través de diversos dispositius assistencials i professionals (Hospitals generals, pediatres, Escoles Bressol, EAP, Serveis Socials,…), o bé per demanda de les pròpies famílies.

Què és el CDIAP

El CDIAP MOLLET, és un servei d’atenció precoç, públic i gratuït. Que depèn de l’IMSD organisme autònom de l’Ajuntament de Mollet del Vallès, formant part de tota la xarxa de Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç.

Què és l’atenció precoç

L’atenció precoç és un conjunt d’intervencions adreçades a la població infantil menor de 6 anys a la seva família i al seu entorn amb la finalitat de:

 • Identificar el més aviat possible les dificultats transitòries o permanents que puguin afectar al desenvolupament dels infants en aquest període de vida.
 • Detectar el factors de risc.
 • Fer viable el tractament precoç segons les necessitats detectades.

Funcions del CDIAP

 • Participació en programes de sensibilització, prevenció i detecció.
 • Diagnòstic clínic i/o funcional.
 • Atenció terapèutica i/o seguiment.
 • Orientació, assessorament i coordinació amb els professionals de la xarxa local de petita infància.
 • Participació en activitats de docència, formació i investigació.

Com accedir-hi?

Per derivació d’un professional del camp de:

 • La salut, educació i/p serveis socials.
 • Per iniciativa familiar

Composició de l’equip

L’equip del CDIAP treballa de forma interdisciplinària amb especialitats en els següents camps:

 • Neuropediatria
 • Psicologia clínica
 • Psicomotricitat
 • Fisioteràpia
 • Pedagogia
 • Logopèdia
 • Terapeuta ocupacional
 • Treball Social
 • Administració

El CDIAP Mollet a Internet