Els Òscars Animats, teatre nadalenc de l’Escola Municipal Can Vila

L’Escola Municipal Can Vila Us Presenta:

ELS OSCARS ANIMATS

el 17 de Desembre de 2015 a les 14’45h
al Teatre de Can Gomà de Mollet del Vallès.

teatre_canVila