Suport a les famílies

Hi ha diferents serveis de Respir que, a més d’oferir un espai de lleure a les persones amb discapacitat, tenen també l’objectiu de prevenir situacions de sobrecàrrega i estrès de les famílies cuidadores. Ofereixen diferents formats d’estades temporals o suports al domicili segons el cas.

D’altra banda, per facilitar que les famílies puguin atendre adequadament una persona amb capacitats diverses, hi ha diferents mesures de conciliació:

Respir de la Diputació de Barcelona

El programa Respir de la Diputació de Barcelona ofereix estades temporals en règim residencial. S'adreça a aquelles famílies que tenen al seu càrrec persones en situació de dependència, concretament gent gran (majors de 65 anys) i/o persones amb discapacitat intel·lectual (d'entre 6 i 65 anys). Té l'objectiu de millorar la seva qualitat de vida i prevenir situacions de sobrecàrrega i estrès de les famílies.
Cost: El servei és gratuït per a persones menors de 18 anys amb discapacitat intel·lectual. En la resta de casos hi ha un sistema de copagament.
On es demana? Les famílies interessades en el servei s'han d'adreçar als Serveis Socials Bàsics de la seva zona.
Més informació: Servei Respir residencial per persones grans i persones amb discapacitat intel·lectual

Respir de la Federació Dincat - Plena Inclusió

És un servei destinat a les famílies que tenen un membre amb discapacitat intel·lectual o del desenvolupament a càrrec i que ofereix un suport puntual en la seva atenció i cura.
Cost: El preu del servei està bonificat.
On es demana? Contactant directament amb DINCAT
Més informació: Servei de Respir de Dincat

Respir de la Federació ACELL

És un servei que presta ACELL (Federació Catalana d'esports per a persones amb discapacitat intel·lectual). Ofereix estades de vacances per a persones amb discapacitat intel·lectual, que a la vegada permeten un temps de descans per la família.
Cost: Hi ha la possibilitat de sol·licitar beques.
On es demana? Contactant directament amb ACELL
Més informació: Servei de respir ACELL

Conciliació de la vida familiar i laboral

Es tracta d'accions de conciliació i protecció laboral destinades a persones que tenen cura de familiars amb discapacitat. Inclou les següents mesures:

  • Reducció de la jornada laboral: Comporta la corresponent reducció del salari.
  • Excedència: Tenir cura d'un familiar amb discapacitat dona dret a un període d'excedència de duració no superior als dos anys, a no ser que s'estableixi un període més ampli mitjançant negociació col·lectiva. En el cas de l'administració pública, el límit s'amplia a 3 anys.
    Com es demana? Cal realitzar la sol·licitud a l'empresa.
    Més informació: Reduccions de jornada i excedències per tenir cura de fills i familiars.