Salut

El Servei Català de la Salut ofereix diferents prestacions per a persones amb discapacitat que compleixin determinats requisits:

A nivell d’atenció als trastorns del desenvolupament i a la salut mental, hi ha diferents centres de referència en funció de l’edat de la població atesa:

Farmàcia gratuïta

És una prestació del Servei Català de la Salut que reconeix el dret a rebre la medicació de forma gratuïta o amb una reducció del preu en funció de diferents requisits (condició econòmica, grau de discapacitat...)
On es demana? Als centres d'atenció Primària (CAP) de Mollet (CAP de Can Pantiquet) (CAP de Plana Lledó)
Més informació: El nou model de copagament farmacèutic

Targeta Cuida'm

És una targeta sanitària que identifica aquelles persones que, per les seves característiques clíniques, necessiten un conjunt d'actuacions diferenciades en la seva relació amb els professionals i els serveis sanitaris amb l'objectiu de millorar l'atenció i el tracte que reben. El metge de capçalera valora si cal sol·licitar-la.
On es demana? Als centres d'atenció Primària (CAP) de Mollet (CAP de Can Pantiquet) (CAP de Plana Lledó)
Més informació: Targeta sanitària Cuida'm

CDIAP (Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç)

El Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç - CDIAP atén a la població infantil menor de 6 anys, a la seva família i el seu entorn; en les dificultats de tipus transitori o permanent que puguin aparèixer en el desenvolupament durant aquest període. Les àrees d'assistència són: neuropediatria, psicologia, psicomotricitat, fisioteràpia, pedagogia, logopèdia, teràpia ocupacional i treball social.
Quins hi ha a Mollet? CDIAP Mollet
Més informació:
Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç

CSMIJ (Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil)

Els CSMIJ donen serveis d'atenció especialitzada i de suport a l'atenció primària als pacients menors de 18 anys amb trastorns de salut mental. S'ofereix atenció a nivell ambulatori (psiquiatria, treball social, psicologia i infermeria).
On està? CSMIJ Mollet
Més informació:
Atenció a la salut mental i a les addiccions

CSMA (Centre de Salut Mental d'Adults)

Els centres de salut mental d'adults (CSMA) donen serveis d'atenció especialitzada i de suport a l'atenció primària als pacients majors de 18 anys amb trastorns de salut mental. S'ofereix atenció a nivell ambulatori (psiquiatria, treball social, psicologia i infermeria).
On està? Centre de Salut Mental J. Vilaseca i Pujades
Més informació:
Atenció a la salut mental i a les addiccions